Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8
Datum och tid: 2012-11-13 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren samt utredarna Jan Vikström och Torbjörn Stenbeck, samtliga från Riksrevisionen, redovisar granskningsrapporten RiR 2012:14 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar - leder den till högre produktivitet?

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:7

3. Transportsystemets inriktning (TU2)
Beredning Ia (järnvägsunderhåll och cykelfrågor)
Prop. 2012/13:25, skr 2012/13:19 och motioner
Föredragande: AB

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 november 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Sammanfattning av RiR 2012:14
Punkt 2: Protokoll 2012/13:7
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte