Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:11 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11
Datum och tid: 2013-11-26 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. EU-information från Näringsdepartementet
Statsrådet Anna-Karin Hatt från Näringsdepartementet informerar inför telerådsmötet den 5 december

2. EU-information från Näringsdepartementet
Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 5 december

3. Information om drift och underhåll av järnvägsinfrastukturen
Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd från Näringsdepartementet och företrädare för Trafikverket och Transportstyrelsen informerar med anledning av den granskning som SVT har gjort av driften och underhållet av järnvägsinfrastukturen

4. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:10

5. Kommissionens förslag om sjöfolk
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2013) 798
Föredragande: LK

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1-2: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt måndagen den 25 november)
Punkt 4: Protokoll 2013/14:10
Punkt 5: PM 2013-11-21, KOM(2013) 798
Verksamhetsplanering