Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18
Datum och tid: 2014-01-30 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från X2AB
VD Charlotte Wäreborn m.fl. från X2AB informerar om aktuella frågor om kollektivtrafiken

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:17

3. Kollektivtrafik (TU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

4. Inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari 2014 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2013/14:17
Punkt 3: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 4: Inkommen skrivelse