Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22
Datum och tid: 2014-03-04 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. EU-information från Näringsdepartementet
Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 14 mars

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:21

3. Trafiksäkerhet (TU9)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

4. Inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 mars 2014 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt måndagen den 3 mars)
Punkt 2: Protokoll 2013/14:21
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:TU9
Punkt 4: Inkommen skrivelse
Verksamhetsplanering
Inbjudan till SJ