Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25
Datum och tid: 2014-03-18 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Sveriges trafikskolors riksförbund (STR)
Förbundsordförande Berit Johansson och vice förbundsordförande Michael Axelsson, från Sveriges trafikskolors riksförbund, informerar om aktuella körkortsrelaterade frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:24

3. Ändrade prisregler enligt lagen om elektronisk kommunikation (TU15)
Justering
Prop. 2013/14:72
Föredragande: MH

4. Utfrågning om luftfartsfrågor
Behandling av förslag till program för utfrågning om luftfartsfrågor torsdagen den 3 april 2014 kl. 09.00-12.00
Föredragande: LK

5. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument
Föredragande: MR

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2013/14:24
Punkt 3: Förslag betänkande 2013/14:TU15
Punkt 4: PM 2014-03-13, sändlista
Punkt 5: Inkomna EU-dokument