Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-03-25 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om yrkestrafikrelaterade frågor
Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag, Magnus Falk, utredare på Transportarbetareförbundet och förbundsdirektör Tommy Pilarp från Transportindustriförbundet, informerar om yrkestrafikrelaterade frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:25

3. Yrkestrafik (TU14)
Beredning II
Motioner
Föredragande: CF

4. Några sjömansfrågor (TU16)
Beredning
Prop. 2013/14:132
Föredragande: MH

5. Luftfartsfrågor (TU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: LK

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 april 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2013/14:25
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Föredragningspromemoria, prop. 2013/14:132
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motionshäfte