Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-04-03 09:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Hearing om Framtidens luftfart - Har vi luft under vingarna?

Bilagor


Punkt 1: Program, deltagarlista