Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:30

2. Luftfartsfrågor (TU17)
Beredning II
Prop. 2013/14:180 och motioner
Föredragande: LK

3. Järnvägspolitiska frågor (TU19)
Beredning
Skr. 2013/14:201 och motioner
Föredragande: AB

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:30
Punkt 2: Föredragningspromemoria
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Verksamhetsplanering