Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:34 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34
Datum och tid: 2014-06-03 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Trafikverket
Generaldirektör Gunnar Malm och kommunikationsdirektör Christer Hårrskog från Trafikverket informerar de senaste uppgifterna rörande järnvägens underhållsbehov och dess finansiering

2. Information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Företrädare för SKL informerar med anledning av regeringens proposition om redovisningscentraler för taxi

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:33

4. Luftfartsfrågor (TU17)
Justering
Motioner
Föredragande: LK

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 juni 2014 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2013/14:33
Punkt 4: Förslag betänkande 2013/14:TU17, yttranden från NU och FöU
Verksamhetsplan