Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:36 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2013/14:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:36
Datum och tid: 2014-06-12 08:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/14:35

2. Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. (TU20)
Justering
Skr. 2012/13:131, skr. 2013/14:233 och motioner
Föredragande: MH

3. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (TU21)
Justering
Föredragande: MR

4. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument
Föredragande: MR

5. Fördjupad studie om sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft
Beslut om fördjupad studie
Föredragande: Lars Tysklind

6. Övriga frågor

7. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:35
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:TU20
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:TU21
Punkt 4: Inkomna EU-dokument
Punkt 5: Förstudie om sjöfartsnäringen, förstudie om körkort
Rapport från rådsmöte TTE transport 5 juni
Rapport från rådsmöte TTE telekom 6 juni
TU-Hänt 2013/14:4