Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:22 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22
Datum och tid: 2015-02-17 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:20 och protokoll 2014/15:21

2. Cykelfrågor (TU5)
Beredning, ev. justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Infrastrukturplanering (TU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: MI och MH

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2014/15:20 och protokoll 2014/15:21
Punkt 2: Förslag till betänkande 2014/15:TU5
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: Inkomna skrivelser
Verksamhetsplanering