Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:23 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23
Datum och tid: 2015-02-19 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:22

2. Cykelfrågor (TU5)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Inkommen skrivelse

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2014/15:22
Punkt 2: Förslag till betänkande 2014/15:TU5
Punkt 3: Inkommen skrivelse