Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-03-03 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Anna Johansson informerar inför transportrådsmötet den 13 mars 2015

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:23

3. Inkommen skrivelse

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas måndagen den 2 mars)
Punkt 2: Protokoll 2014/15:23
Punkt 3: Inkommen skrivelse
Verksamhetsplanering
Program sjöfartsdagen 16 mars