Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-03-10 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information angående uppdraget till en statlig samordnare för Bromma flygplats
Anders Sundström, statlig samordnare för Bromma flygplats, och Bo Bylund informerar angående uppdraget till en statlig samordnare för Bromma flygplats

2. Information från Svenska Regionala Flygplatser
Peter Larsson, vd från Svenska Regionala Flygplatser informerar angående Bromma flygplats

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:25

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2014/15:25
Verksamhetsplan