Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-03-12 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från SAS och Svenska Flygbranschen
Hans Ollengren från SAS och branschchef Jan-Olov Bergling från Svenska Flygbranschen informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:26

3. Luftfartsfrågor (TU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: LK

4. Interparlamentariskt EU-möte om digitala frågor
Beslut om deltagande
Föredragande: MR

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2014/15:26
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Inbjudan, program, underlag
Punkt 5: Inkommen skrivelse
Punkt 6: Motion 2014/15:1339 (C)
Presentation Svenska Regionala Flygplatser