Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-03-17 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från SKL
Gunilla Glasare, chef för avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, och Per Mosseby, chef för avd. för digitalisering, båda från Sveriges kommuner och landsting (SKL) informerar om aktuella frågor

2. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Ann Linde informerar om alkobommar

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:27

4. Luftfartsfrågor (TU7)
Justering
Motioner
Föredragande: LK

5. Trafiksäkerhet (TU8)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2015 kl.10.00

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2014/15:27
Punkt 4: Förslag till betänkande 2014/15:TU7
Punkt 5: Förslag till betänkande 2014/15:TU8