Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Torsdag 2015-04-16 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-04-16 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Spårvagnsstäderna
Tf kanslichef Hans Cruse m.fl. från Spårvagnsstäderna informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:32

3. Årsboken om EU (TU4y)
Justering
Skr. 2014/15:65 och motion
Föredragande: MI

4. Sjöfartsfrågor (TU11)
Beredning ev. justering
Motioner
Föredragande: LK

5. Yrkestrafik (TU12)
Beredning
Prop. 2014/15:83 och motioner
Föredragande: CF

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 april 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2014/15:32
Punkt 3: Förslag till yttrande 2014/15:65
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 6: Inkomna skrivelser
Verksamhetsplan