Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-04-28 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Transportstyrelsen
Generaldirektör Maria Ågren m.fl. från Transportstyrelsen informerar om tillsynsfrågorna rörande yrkestrafiken m.m.

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:35

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (TU3y)
Justering
Skr. 2014/15:75
Föredragande: MH

4. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU13)
Beredning Ia
Motioner
Föredragande: AB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Transportstyrelsen, Utvärdering av kör- och vilotider
Punkt 2: Protokoll 2014/15:35
Punkt 3: Förslag till yttrande 2014/15:TU3y
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte
TU Hänt 2014/15:4