Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:40 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:40
Datum och tid: 2015-06-02 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet (marknadsöppning)
Överläggning
Statsrådet Anna Johansson, Näringsdepartementet
KOM(2013) 28, KOM(2013) 29 och överläggningspromemoria

2. Information från Näringsdepartementet
Statsrådet Anna Johansson informerar inför transportrådsmötet den 11 juni

3. Kommissionens strategi för en inre digital marknad
Överläggning
Statssekreterare Conny Wahlström, Näringsdepartementet
KOM(2015) 192 och överläggningspromemoria

4. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Conny Wahlström informerar inför telerådsmötet den 12 juni

5. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:39

6. Utrikesresor
Beslut om utskottsresa till Bryssel, delegationsresa till Kina och delegationsresa till Japan
Föredragande: MR

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: KOM(2013) 28, KOM(2013) 29 (överläggningspromemoria förutses skickas fredagen den 29 maj)
Punkt 2 och 4: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas måndagen den 1 juni)
Punkt 3: PM 2015-05-28, KOM(2015) 192 (överläggningspromemoria förutses skickas fredagen den 29 maj)
Punkt 5: Protokoll 2014/15:39
Punkt 6: PM 2015-05-28