Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:41 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2014/15:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:41
Datum och tid: 2015-06-09 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:40

2. Information om studieresan till Bryssel
Dagordning m.m.
Föredragande: MR

3. Subsidiaritetsprövning under sommaren
Fråga om bemyndigande för ordföranden att i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

4. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen 27 augusti 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2014/15:40
Punkt 2: Dagordning
TU-hänt 2014/15:5
Verksamhetsplan
Kallelse arbetsgruppsmöte för uppföljningsgruppen