Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-12-01 kl. 10:00

Tisdag 2015-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10
Datum och tid: 2015-12-01 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 10 december

2. Information från Näringsdepartementet
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför telerådsmötet den 11 december

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:9

4. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Justering
Prop. 2015/16:1
Föredragande: AB, CF, LK

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 december 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1-2: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas måndagen den 30 november)
Punkt 3: Protokoll 2015/16:9
Punkt 4: Förslag till betänkande 2015/16:TU1