Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11
Datum och tid: 2015-12-08 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringslivets Transportråd och Branschföreningen Tågoperatörerna
Företrädare från Näringslivets Transportråd och Branschföreningen Tågoperatörerna informerar viktigare frågor för näringslivets transporter

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:10

3. Konferens om Göteborg - Oslo-regionen
Beslut om deltagande

4. Inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 december 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2015/16:10
Punkt 3: Inbjudan, program
Punkt 4: Inkommen skrivelse
Presentationer från seminariet den 2 december 2015