Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12
Datum och tid: 2015-12-10 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:11

2. Post och grundläggande betaltjänster (TU6)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

3. Information m.a.a. regeringens förslag om bl.a. id-kontroll på bussar och tåg till Sverige
Företrädare från Skånetrafiken, SJ AB, Seko, Sveriges bussföretag, Öresundsbrokonsortiet och Trafikverket lämnar information m.a.a. regeringens förslag om bl.a. id-kontroll på bussar och tåg till Sverige

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Fredagen den 11 december 2015 kl. 8.30 (OBS! Datum och tid)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:11
Punkt 2: Förslag till betänkande 2015/16:TU6
Punkt 3: Skrivelse från Skånetrafiken