Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:14 Måndag 2015-12-14 kl. 10:30

Måndag 2015-12-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14
Datum och tid: 2015-12-14 10:30
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:13

2. Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige (TU2y)
Justering
Prop. 2015/16:67 och motioner
Föredragande: AB, LK

3. Cykelfrågor (TU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

4. Utskottsresa till Kina 3-13 september 2015
Godkännande av redogörelse
Föredragande: AB, CF

5. Utskottsresa till Japan 2-12 oktober 2015
Godkännande av redogörelse
Föredragande: LK

6. Övriga frågor

7. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:13
Punkt 2: Förslag till yttrande 2015/16:TU2y
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: Redogörelse
Punkt 5: Redogörelse