Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 10:00

Tisdag 2016-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15
Datum och tid: 2016-01-19 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Järnvägsutredningens slutbetänkande
Utredare Gunnar Alexandersson informerar om järnvägsutredningens slutbetänkande

2. Inkomna skrivelser

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 januari 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: En annan tågordning - bortom järnvägsknuten SOU 2015:110
Punkt 2: Inkomna skrivelser