Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:24 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24
Datum och tid: 2016-03-01 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet
Ulric Långberg, branschansvarig, och kommunikationschef Erika Svanström från Sveriges Åkeriföretag samt Magnus Falk, internationell politisk sekreterare, och utredare Antti Vainio från Svenska Transportarbetareförbundet informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:23

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2015/16:23
Verksamhetsplanering