Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27
Datum och tid: 2016-03-15 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:26

2. En fossiloberoende transportsektor (TU9)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen (TU12)
Justering
Prop. 2015/16:92
Föredragande: MH

4. Utskottets offentliga utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur
Föredragande: AB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:26
Punkt 2: Förslag betänkande 2015/16:TU9
Punkt 3: Förslag betänkande 2015/16:TU12
Punkt 4: Utkast till program (förutses läggas på bordet vid utskottssammanträdet)