Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28
Datum och tid: 2016-03-22 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:27

2. Fordons- och vägtrafikfrågor (TU11)
Justering
Motioner
Föredragande: UA

3. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Skr. 2015/16:87 och motioner
Föredragande: MR

4. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställningen över inkomna EU-dokument
Föredragande: MR

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 april 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:27
Punkt 2: Förslag till betänkande 2015/16:TU11
Punkt 3: Protokollsutdrag, Skr. 2015/16:87, motioner
Punkt 4: Inkomna EU-dokument
Punkt 5: Inkomna skrivelser