Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-07 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30
Datum och tid: 2016-04-07 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Svenskt flyg
Generalsekreterare Anna Wilson och Ann-Sofie Hörlin från Svenskt Flyg informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:29

3. Trafiksäkerhet (TU13)
Beredning II
Motioner
Föredragande: AD

4. Kommissionens förslag om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2016) 82
Föredragande: UA

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 april 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2015/16:29
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Föredragningspromemoria, Faktapromemoria 2015/16:FPM58, KOM(2016) 82
Punkt 5: Inkomna skrivelser
Kallelse uppföljningsgruppen
TU-Hänt 2015/16:2