Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:33 Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33
Datum och tid: 2016-04-19 11:00
Plats: RÖ 5-37 OBS! Lokalen

1. Kommissionens förslag om godkännande och marknadstillsyn över motorfordon m.m.
Överläggning
Statsrådet Anna Johansson, Näringsdepartementet
KOM(2016) 31

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:32

3. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

4. Regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2015
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2015/16:115 och följdmotion 2015/16:3360 (SD)
Föredragande: AD

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 april 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: KOM(2016) 31, Faktapromemoria 2015/16:FPM50, Överläggningspromemoria från Näringsdepartementet
Punkt 2: Protokoll 2015/16:32
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: Föredragningspromemoria, protokollsutdrag från UU, skr. 2015/16:115, följdmotion 2015/16:3360 (SD)
Verksamhetsplanering