Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35
Datum och tid: 2016-04-26 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:34

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen (TU3y)
Justering
Skr. 2015/16:75
Föredragande: UA

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (TU4y)
Justering
Skr. 2015/16:115 och följdmotion 2015/16:3360 (SD)
Föredragande: AD

4. Information om ERTMS
Anders Åkeson, projektchef ERTMS Trafikverket Stora Projekt och Johan Holmer, Trafikverket Planering, vd Björn Westerberg från branschföreningen Tågoperatörerna och Justus Stern, ordförande i Tågoperatörernas fokusgrupp ERTMS samt forskningsingenjörerna Gustaf Lindström och Anders Lindahl från KTH järnvägsgruppen informerar om ERTMS

5. Information från PTS om 700 MHz-bandet
Tf generaldirektör Catarina Wretman och Jonas Wessel, chef spektrumavdelningen, informerar i fråga om 700 MHz-bandet

6. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (TU18)
Beredning
Prop. 2015/16:72
Föredragande: AD

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:34
Punkt 2: Förslag till yttrande 2015/16:TU3y
Punkt 3: Förslag till yttrande 2015/16:TU4y
Punkt 6: Föredragningspromemoria, prop. 2015/16:72