Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37
Datum och tid: 2016-05-10 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om luftfarten och hållbarhetsaspekter
Forskare Jonas Åkerman från KTH informerar m.a.a. luftfartsstrategin för Europa

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:36

3. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU16)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AB

4. En luftfartsstrategi för Europa (TU20)
Beredning
KOM(2015) 598
Föredragande: CF

5. Vårändringsbudget 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:99 och följdmotion 2015/16:3396 (SD)
Föredragande: AD

6. Årsredovisning för staten 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2015/16:101
Föredragande: AD

7. Sipris konferens om säkra städer
Fråga om deltagande för två utskottsledamöter
Föredragande: MR

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2015/16:36
Punkt:3: Föredragningspromemoria, skickas senare
Punkt 4: Föredragningspromemoria, KOM(2015) 598
Punkt 5: Föredragningspromemoria, protokollsutdrag FiU, prop. 2015/16:99, följdmotion
Punkt 6: Föredragningspromemoria, prop. 2015/16:101
Punkt 7: Preliminär program
TU-Hänt nr 3