Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-05-12 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38
Datum och tid: 2016-05-12 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om inlandssjöfarten
Vd Anna Risfelt Hammargren från Sjöfartsforum, regionchef Johan Axiö från Sjöfartsverket och vd Johan Lantz från Avatar Logistics AB informerar om inlandssjöfarten

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:37

3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (TU18)
Justering
Prop. 2015/16:72
Föredragande: AD

4. It-politiska frågor (TU19)
Justering
Prop. 2015/16:73 och motioner
Föredragande: MH

5. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning (TU5y)
Justering
Skr. 2015/16:87 och följdmotion 2015/16:3322 (C, M, L, KD)
Föredragande: AB

6. Sjöfartsfrågor (TU17)
Beredning
Prop. 2015/16:158 och motioner
Föredragande: UA

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2015/16:37
Punkt 3: Förslag betänkande 2015/16:TU18
Punkt 4: Förslag betänkande 2015/16:TU19
Punkt 5: Förslag yttrande 2015/16:TU5y
Punkt 6: Föredragningspromemoria, prop. 2015/16:158, motionshäfte
Verksamhetsplanering