Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:39 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39
Datum och tid: 2016-05-17 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Eva Lindström med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför telerådsmötet den 26 maj 2016

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:38

3. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU16)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

4. En luftfartsstrategi för Europa (TU20)
Justering
KOM(2015) 598
Föredragande: CF

5. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning (TU5y)
Justering
Skr. 2015/16:87 och följdmotion
Föredragande: AB

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen 26 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas måndagen den 16 maj)
Punkt 2: Protokoll 21015/16:38
Punkt 3: Förslag till betänkande 2015/16:TU16
Punkt 4: Förslag till betänkande 2015/16:TU20
Punkt 5: Förslag till yttrande 2015/16:TU5y
Punkt 6: Inkomna skrivelser