Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-05-26 kl. 11:00

Torsdag 2016-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40
Datum och tid: 2016-05-26 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringsdepartementet
Statsrådet Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 7 juni 2016

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:39

3. Sjöfartsfrågor (TU17)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:158 och motioner
Föredragande: UA

4. Kommissionens förslag om definition av fiskefartygs egenskaper
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev. beslut
KOM(2016) 273
Föredragande: AD

5. Delegationsresa till Nederländerna
Beslut
Föredragande: AB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 juni 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning
Punkt 2: Protokoll 2015/16:39
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Föredragningspromemoria, KOM(2016) 273
Punkt 5: PM 2016-05-24