Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6
Datum och tid: 2015-11-05 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:5

2. Senarelagt införande av redovisningscentraler (TU4)
Justering
Prop. 2015/16:16
Föredragande: CF

3. Godkännande och marknadskontroll av fordon (TU5)
Kansliråd Susanna Broms från Näringsdepartementet lämnar kompletterande information om proposition Godkännande och marknadskontroll av fordon
Prop. 2015/16:31

4. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning 1a (anslagsdelen)
Prop. 2015/16:1
Motioner
Föredragande: AB

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 november 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:5
Punkt 2: Förslag till betänkande 2015/16:TU4
Punkt 4: Föredragninspromemoria, motionshäfte
Punkt 5: Inkommen skrivelse