Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-22 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Verksamhetsplanering hösten 2016
Information om höstens utskottsarbete
Föredragande: MR

2. Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel (TU2)
Beredning
Prop. 2015/16:186 och ev. motioner
Föredragande: MH

3. Nyttjande av 700 MHz-bandet
Fråga om utskottsinitiativ
Inkommet förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: MH

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 september kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag betänkande 2016/17: TU2, ev. följdmotioner delas på bordet
Punkt 3: Förslag utskottsinitiativ, föredragningspromemoria