Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Torsdag 2016-11-24 kl. 08:45

Torsdag 2016-11-24 kl. 08:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-11-24 08:45
Plats: Förstakammarsalen

1. Offentlig utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden.


Bilagor


Punkt 1. Program, deltagarlista