Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:10
Justering av protokoll 2016/17:11

2. Kommissionens förslag om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (TU8)
Subsidaritetsprövning
Föredragande: SE

3. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning II
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: AD och CF

4. Infrastruktur för framtiden (TU4)
Beredning II
Prop. 2016/17:21 och skr. 2016/17:20 och motioner
Föredragande. AB

5. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
Fråga om att ge civilutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2016/17:45 och ev. motioner
Föredragande: MR

6. Inkommen skrivelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Onsdagen den 30 november 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll, protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria (förutses skickas fredagen den 25 november)
Punkt 3. Föredragningspromemoria
Punkt 4. Föredragningspromemoria (förutses skickas fredagen den 25 november)
Punkt 5. Prop. 2016/17:45
Punkt 6. Skrivelse