Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Onsdag 2016-11-30 kl. 10:00

Onsdag 2016-11-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-11-30 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:12

2. Information från Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar med anledning av infrastrukturpropositionen.

3. Övriga frågor

4. Nästa Sammanträde

Tisdagen den 6 december 2016 kl. 11.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:12