Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-12-06 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:13

2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: AD och CF

3. Infrastruktur för framtiden (TU4)
Justering
Prop. 2016/17:21 och skr. 2016/17:20 och motioner
Föredragande: AB

4. Inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Torsdagen den 8 december 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:13
Punkt 2. Föredragningspromemoria
Punkt 3. Föredragningspromemoria (förutses skickas fredagen den 2 december)
Punkt 5. Presentation från Näringsdepartementet