Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2016-12-15 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2016-12-15 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information om 5G
Företrädare från PTS, Ericsson, TeliaSonera och Telenor informerar närmare om 5G

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:15

3. Kommissionens arbetsprogram
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2016) 710
Föredragande: MR

4. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställningen över inkomna EU-dokument
Föredragande: SE

5. Utskottets delegationsresa till Nederländerna 5-7 oktober 2016
Godkännande av redogörelse
Föredragande: CF, AB

6. Utfrågning om framtidens it-infrastruktur
Redovisning av program för den offentliga utfrågningen den 2 februari 2017
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

8. Fråga om bemyndigande för ordförande att justera dagens protokoll

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 januari 2017 kl. 10.00Bilagor


Punkt 2. Protokoll 2016/17:15
Punkt 3. Föredragningspromemoria, KOM(2016) 710
Punkt 4. EU-sammanställning
Punkt 5. Redogörelse
Punkt 6. Delas vid sammanträdet
Punkt 7. Rapporter