Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-01-31 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:17

2. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (TU9)
Beredning
Prop. 2016/17:45 och följdmotioner
Föredragande: AB

3. Luftfartsfrågor (TU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

4. Delegationsresa till Tyskland
Beslut
Föredragande: MR

5. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Torsdagen den 2 februari kl. 08.45 (offentlig utfrågning)

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:17
Punkt 2. Föredragningspromemoria, följdmotioner
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. PM