Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-02-02 kl. 08:45

Torsdag 2017-02-02 kl. 08:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-02-02 08:45
Plats: Förstakammarsalen

1. Offentlig utfrågning om it-infrastrukturen -- i dag och i framtidenBilagor


Punkt 1. Program, deltagarlista