Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-02-21 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:20

2. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (TU9)
Justering
Prop. 2016/17:45 och följdmotioner
Föredragande: AB

3. Luftfartsfrågor (TU10)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

4. Information från NTF
Generalsekreterare Marie Nordén m.fl. från NTF informerar om aktuella frågor i trafiksäkerhetsarbetet

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 februari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:20
Punkt 2. Förslag 2016/17:TU9
Punkt 3. Förslag 2016/17:TU10