Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-02-28 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:21

2. Luftfartsfrågor (TU10)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

3. Information från STR
Förbundsordförande Berit Johansson och förbundssekreterare Christer Wickman från Sveriges Trafikskolors Riksförbund informerar om aktuella frågor för trafikskolorna

4. Trafiksäkerhet (TU11)
Beredning
Prop. 2016/17:83 och motioner
Föredragande: CÅ

5. Meddelande om en europeisk dataekonomi
Information
Faktapromemoria 2016/17:FPM68
Föredragande: SE

6. eDataskyddsförordning
Information
Faktapromemoria 2016/17:FPM70
Föredragande: SE

7. Kommissionens förslag om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation
Subsidiaritetsprövning (steg 1)
KOM(2017) 10
Föredragande: SE

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2016/17:TU10
Punkt 4. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5. Faktapromemoria 2016/17:FPM68
Punkt 6. Faktapromemoria 2016/17:FPM70
Punkt 7. Föredragningspromemoria, KOM(2017) 10