Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-03-02 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från SAS
Rickard Gustafson, VD, och Hans Ollongren, ansvarig i ledningen för luftfartspolitik, samhällskontakter och allianssamarbeten, informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:22

3. Kommissionens förslag om ändring av yrkesförarkompetensdirektivet och körkortsdirektivet
Subsidiaritetsprövning (steg 1). Ev beslut
KOM(2017) 47
Föredragande: SE

4. Inkommen skrivelse

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2016/17:22
Punkt 3: Föredragningspromemoria, KOM(2017) 47
Punkt 4: Inkommen skrivelse