Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-03-14 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:23

2.Fossiloberoende transporter TU12
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

3. Väg- och fordonsfrågor TU14
Beredning
Proposition 2016/17:112 och motioner
Föredragande: MH

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:23
Punkt 2. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte och följdmotioner
Punkt 4. Skrivelser
Punkt 5. Kompletterande information från STR