Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-03-16 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Gröna bilister
Företrädare från föreningen Gröna bilister informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:24

3. Yrkestrafik och taxi (TU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: CF

4. Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller (TU19)
Beredning
Proposition 2016/17:84
Föredragande: CF

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll 2016/17:24
Punkt 3. Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4. Föredragningspromemoria