Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Transportstyrelsen
Vikarierande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam m.fl. från Transportstyrelsen informerar om tillsynen av yrkestrafiken

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:25

3. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort
Information
Faktapromemoria 2016/17:FPM75
Föredragande: SE

4. Kommissionens förslag om ändring av yrkesförarkompetensdirektivet och körkortsdirektivet
Subsidiaritetsprövning (steg 2)
KOM(2017) 47
Föredragande: SE

5. Aktuella EU-förslag
Information
Föredragande: SE

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars kl. 10.00Bilagor


Punkt 2. Protokoll 2016/17:25
Punkt 3. Faktapromemoria 2016/17:FPM75
Punkt 4. Föredragningspromemoria
Punkt 5. Översikt aktuella EU-förslag
Punkt 6. Verksamhetsplan